.

Allspelslåtar:

1. Eriksmåla marknadsvals

2. Schottis efter Arthur Svensson, Persnäs

3. Brudmarsch efter Anders Johan Eriksson, Glömminge

4. Kruspolskan efter Gotthard Sjöman, Ventlinge

5. Vals efter Anders Johan Eriksson, Glömminge

6. Var det du eller….. efter Anders Johan Eriksson, Glömminge

7. Polska efter Carl Johan Kreij, Ålem

8. Äppelbo gånglåt

Folkmusikdagen pågår så länge musiken ljuder, men kom gärna tidigt under eftermiddagen!