Ölands Museum Himmelsberga

Julius Winberg Sääf – verksamhetschef och ekonomiansvarig
e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com  tel: 0733 – 14 67 04

Berth Johansson – vaktmästare
tel: 070-286 15 84

Eva Gustavsson – trädgård (ej i tjänst)
tel: 0733 – 14 67 04

Kerstin Alfredsson – ansvarig Kaffestugan och handelsboden
e-post: kaffestugan@olandsmuseum.com tel: 0733 – 14 67 09
e-post: handelsboden@olandsmuseum.com  tel: 0733 – 14 67 03

Maria Stenmalm – kontor, jour mm
e-post: kontoret@olandsmuseum.com tel: 0733 – 14 67 04

Marie Johansson – guideutveckling, samlingsinventering mm
e-post: kontoret@olandsmuseum.com tel: 0733 – 14 67 04