Tillverkad av Karl-Johan Johanssons smideri.

Pris 350:-